Truy cập nội dung luôn

Tình hình thu hút đầu tư tháng 4/2020

12-05-2020 09:37

Trong tháng 4 năm 2020 toàn Tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 45 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 201,19 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 188 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 27 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 27 doanh nghiệp, giải thể 04 doanh nghiệp; Bốn tháng đầu năm đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 196 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.256,8 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 675 doanh nghiệp, cấp thành lập 94 đơn vị trực thuộc, số doanh nghiệp giải thể là 27 doanh nghiệp.Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo 6.988 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 89.696 tỷ đồng.

Bên trong xưởng may của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong tháng 4 năm 2020 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án mới với số vốn đăng ký đầu tư là 756 tỷ đồng, có 05 dự án điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 04 dự án thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn Tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án mới với tổng số vốn đăng ký 814 tỷ đồng, điều chỉnh thay đổi chứng nhận đăng ký đầu tư 17 dự án, có 5 dự án thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trong tháng 4 năm 2020, trên địa bàn Tỉnh có 01 dự án cấp mới. Tính đến thời điểm hiện tại có 07 dự án được cấp mới với tổng mức vốn đầu tư: 11.388,9 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn 3 lượt, tổng mức vốn đăng ký thêm là: 13.500 triệu USD; Lũy kế đến nay trên địa bàn Tỉnh có 151 dự án còn hiệu lực với tổng mức vốn đầu tư đăng ký: 8.214,67 triệu USD.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này