Truy cập nội dung luôn

1. UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch: 0912.999.567
- Văn thư: 02083.858.962 – Fax: 02083.854.998

- Email: lequangtientn@gmail.com

2. UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch: 0913.284.929
- Email: khoilv.songcong@thainguyen.gov.vn
- Văn thư: 02083.862.238 – Fax: 02083.862.439
- Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

3. UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch: 0982.729.264

- Email: tuanluongmbb@gmail.com
- Văn thư: 02083.863.662 – Fax: 02083.863.662
- Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

4. UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Ma Đình Đối - Chủ tịch: 0912.446.571
- Email: doimd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn / madinhdoi@gmail.com
- Văn thư: 02083.878.453 – Fax: 02083.878.813
- Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

5. UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG
Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Phạm Bình Công - Chủ tịch: 0913.529.997
- Email: congpb@thainguyen.gov.vn / phambinhcong@gmail.com
- Văn thư: 02083.874.410
- Email: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

6. UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch: 0983.272.069
- Email: hungpd.daitu@thainguyen.gov.vn / phamhung69ubdt@gmail.com
- Văn thư: 02083.824.200 – Fax: 02083.824.400
- Email: vanthu.daitu@thainguyen.gov.vn

7. UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ
Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch: 0913.003.245
- Email: thuynv.donghy@thainguyen.gov.vn
- Văn thư: 02083.820.129 – Fax: 02083.820.129
- Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn 

8. UBND HUYỆN PHÚ BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch: 0912.876.553
- Email: giaoht.phubinh@thainguyen.gov.vn / hoanggiaopb@gmail.com
- Văn thư: 02083.867.205
- Email: ubndhphubinh@gmail.com

9. UBND HUYỆN VÕ NHAI
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Dương Văn Tiến - Chủ tịch: 0982.294.111
 - Email: tiendv.vonhai@thainguyen.gov.vn / duongtien.tdtn@gmail.com
- Văn thư: 02083.827.212 – Fax: 02083.827.212

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này