Truy cập nội dung luôn

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực Công nghiệp

I. KHU CÔNG NGHIỆP

1. Khu Công nghiệp Sông Công I
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 18 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng diện tích: 195 ha
- Diện tích đã sử dụng: 74,2 ha
- Diện tích mời gọi: 120,8 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất điện, điện tử; sản xuất và lắp ráp ô tô; công nghiệp phần mềm; cơ khí chế tạo, luyện kim
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Địa chỉ liên hệ:
 
Ông Hoàng Công Doãn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, ĐT: 0912.334.205
 
2 Khu Công nghiệp Sông Công II
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 20km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng diện tích: 250 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Các ngành công nghiệp phụ trợ, mạ, điện tử, thiết bị điện, ô tô, công nghệ cao, thiết bị y tế, lắp ráp, cơ khí, hàng tiêu dùng ...
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng kỹ thuật: 50ha có hạ tầng, 130 ha đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phan Mạnh Cường - Trưởng ban QL các KCN, ĐT: 0912.735.380
 
3. Khu Công nghiệp Yên Bình
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên trên 20  km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng diện tích: 400 ha
- Diện tích đã sử dụng: 320ha
- Diện tích còn lại: 80ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Phát triển các ngành công nghiệp sạch, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và các ngành công nghiệp phụ trợ.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng kỹ thuật: 30ha có hạ tầng, 50ha đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, cạnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và đường Vành đai 5 Hà Nội.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Yên Bình
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Địa chỉ liên hệ:
Ông Hoàng Văn Long - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Yên Bình, ĐT: 0208.3764.720
 
4. Khu Công nghiệp Điềm Thuỵ (Khu B)
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Phú Bình; cách thành phố Thái Nguyên 20 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng diện tích: 170 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Công nghệ cao, cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện điện tử.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng kỹ thuật: 20 ha có hạ tầng, 150 ha đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, cạnh đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và tỉnh lộ 266.
- Điện: 22KV, 35KV và 110 KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Quốc Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư APEC
 
5. Khu Công nghiệp Quyết Thắng
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 10 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 105 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp, đang đền bù giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối đường Bắc Sơn, đường Tố Hữu (Tỉnh lộ 270) và đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên.
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phan Mạnh Cường - Trưởng ban QL các KCN, ĐT: 0912.735.380
 
II. CỤM CÔNG NGHIỆP
 
1. Cụm Công nghiệp Bá Xuyên
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 18 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 48,5ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường tỉnh lộ 262
- Điện: 22KV, 35KV.
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
2. Cụm Công nghiệp số 2 cảng Đa Phúc
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thị xã Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên 40 km, Thủ đô Hà Nội 30 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường Quốc lộ 3
- Điện: 22KV, 35KV.
- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công
Địa chỉ liên hệ:
 
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
3. Cụm Công nghiệp Nam Hòa
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Đồng Hỷ; cách thành phố Thái Nguyên 13 km, Thủ đô Hà Nội 92 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 35,5ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 17
- Điện: 35KV.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
4. Cụm Công nghiệp Kim Sơn
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Định Hóa; cách thành phố Thái Nguyên 51 km, Thủ đô Hà Nội 137 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 20ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 3C, đường Hồ Chí Minh.
- Điện: 220V, 35KV.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
5. Cụm Công nghiệp Vân Thượng
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên 15 km, Thủ đô Hà Nội 69 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 47ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Cạnh Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
6. Cụm Công nghiệp Bàn Đạt
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Phú Bình; cách thành phố Thái Nguyên 15 km, Thủ đô Hà Nội 86 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối Quốc lộ 37.
- Điện: 220V, 22KV
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
7. Cụm Công nghiệp Yên Ninh
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Phú Lương; cách thành phố Thái Nguyên 52 km, Thủ đô Hà Nội 134 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 28ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối Quốc lộ 3.
- Điện: 220V, 22KV
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
8. Cụm Công nghiệp Phú Lạc 1
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 35 km, Thủ đô Hà Nội 116 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 52ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 37.
- Điện: 22KV,110KV
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
9. Cụm Công nghiệp Phú Lạc 2
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 37 km, Thủ đô Hà Nội 118 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 38ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng và sản xuất kinh doanh
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 37.
- Điện: 22KV, 110KV.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0913.286.000
 
10. Cụm Công nghiệp Lương Sơn
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 13 km, Thủ đô Hà Nội 78 km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 34,5ha.
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương,
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này