Truy cập nội dung luôn

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực Công nghiệp

 

 

I

Lĩnh vực công nghiệp (14 dự án)

I.1

Khu Công nghiệp (05 dự án)

1

Khu Công nghiệp Sông Công I

Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 18 km

- Tổng diện tích: 195 ha

- Diện tích đã sử dụng: 74,2 ha

- Diện tích mời gọi: 120,8 ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất điện, điện tử; sản xuất và lắp ráp ô tô; công nghiệp phần mềm; cơ khí chế tạo, luyện kim

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3

- Điện: 22KV, 35KV và 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công

- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ông Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên,

ĐT: 0912.334.205

2

Khu Công nghiệp Sông Công II

Thành phố Sông Công; cách thành phố Thái Nguyên 20km

- Tổng diện tích: 250 ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Các ngành công nghiệp phụ trợ, mạ, điện tử, thiết bị điện, ô tô, công nghệ cao, thiết bị y tế, lắp ráp, cơ khí, hàng tiêu dùng ...

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3

- Điện: 22KV, 35KV và 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công

- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ông Phan Đức Cường – Trưởng ban, ĐT: 0913.509.355

3

Khu Công nghiệp Yên Bình

Huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên trên 20  km

- Tổng diện tích: 400 ha

- Diện tích đã sử dụng: 320ha

 

- Diện tích còn lại: 80ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Phát triển các ngành công nghiệp sạch, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và các ngành công nghiệp phụ trợ

- Giao thông: Thuận lợi, cạnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và đường Vành đai 5 Hà Nội

- Điện: 22KV, 35KV và 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Yên Bình

 

- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

 

Ông Hoàng Văn Long – Tổng Giám đốc
 Công ty CP Đầu tư và phát triển Yên Bình, ĐT: 0208.3764.720

4

Khu Công nghiệp Điềm Thuỵ (Khu B)

Huyện Phú Bình; cách thành phố Thái Nguyên 20 km

- Tổng diện tích: 170 ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Công nghệ cao, cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện điện tử

- Giao thông: Thuận lợi, cạnh đường cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và Tỉnh lộ 266

- Điện: 22KV, 35KV và 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công

- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ông Lê Quốc Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư APEC

ĐT: 0208.3855393
 

5

Khu Công nghiệp Quyết Thắng

Thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 10 km

- Quy mô, diện tích: 105 ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối đường Bắc Sơn, đường Tố Hữu (Tỉnh lộ 270) và đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên

- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ông Phan Đức Cường – Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, ĐT: 0913.509.355

I.2

Cụm Công nghiệp (09 dự án)

1

Cụm Công nghiệp số 2 cảng Đa Phúc

Thị xã Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên 40 km, Thủ đô Hà Nội 30 km

- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường Quốc lộ 3

- Điện: 22KV, 35KV

- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

2

Cụm Công nghiệp Kim Sơn

Huyện Định Hóa; cách thành phố Thái Nguyên 51 km, Thủ đô Hà Nội 137 km

- Quy mô, diện tích: 20ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 3C, đường Hồ Chí Minh

- Điện: 220V, 35KV

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

3

Cụm Công nghiệp Vân Thượng

Huyện Phổ Yên; cách thành phố Thái Nguyên 15 km, Thủ đô Hà Nội 69 km

- Quy mô, diện tích: 47ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Giao thông: Thuận lợi, cạnh Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công

 

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

4

Cụm Công nghiệp Bàn Đạt

Huyện Phú Bình; cách thành phố Thái Nguyên 15 km, Thủ đô Hà Nội 86 km

- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối Quốc lộ 37

- Điện: 220V, 22KV

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

5

Cụm Công nghiệp Yên Ninh

Huyện Phú Lương; cách thành phố Thái Nguyên 52 km, Thủ đô Hà Nội 134 km

- Quy mô, diện tích: 28ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối Quốc lộ 3

- Điện: 220V, 22KV

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

6

Cụm Công nghiệp Phú Lạc 1

Huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 35 km, Thủ đô Hà Nội 116 km

- Quy mô, diện tích: 52ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh.

 

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 37

- Điện: 22KV,110KV

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

7

Cụm Công nghiệp Phú Lạc 2

Huyện Đại Từ; cách thành phố Thái Nguyên 37 km, Thủ đô Hà Nội 118 km

- Quy mô, diện tích: 38ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng và sản xuất kinh doanh

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 37

- Điện: 22KV, 110KV

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

8

Cụm Công nghiệp Yên Lạc

Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; Cách thành phố Thái Nguyên 25km

- Quy mô, diện tích: 25,6ha.
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng.

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 3

- Điện: 22KV, 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên

 

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

9

Cụm Công nghiệp Quang Sơn

Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ; Cách thành phố Thái Nguyên 20km

- Quy mô: 74ha

- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 1B

- Điện: 22KV, 110KV

- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên

 

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương, ĐT: 0916.319.888

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này