Truy cập nội dung luôn

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

1. Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Các xã Tân Đức, Úc Kỳ, Xuân Phương, huyện Phú Bình.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 220ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã giao cho các hộ dân canh tác; đã dồn điền đổi thửa 170ha, 100ha đamg triển khai sản xuất lúa hữu cơ; diện tích còn lại sản xuất theo phương pháp truyền thống.                                               
- Hiện trạng giao thông: Đã làm nền đường rộng 4m.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, ĐT: 0912.867.553
 
2. Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Tiên Hội, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 36ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã giao cho các hộ dân quản lý và canh tác.
- Hiện trạng giao thông: Đã có nền đất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT: 0983.272.069
 
3 Dự án sản xuất chè công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã La Bằng, huyện Đại Từ
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 100 ha
- Mời gọi đầu tư: Đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến chè an toàn, chất lượng cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:​
- Hiện trạng đất: Đất chè do các hộ gia đình trồng và quản lý, thu hoạch.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống thủy lợi tưới vùng đồi.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT:0983.272.069
 
4. Dự án xây dựng vùng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Quân Chu, xã Cát Nê, xã Tiên Hội, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 300ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư (trồng, chăm sóc), thu mua, chế biến sản phẩm.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất trồng cây ăn quả của các hộ gia đình .
- Hiện trạng giao thông: Có đường giao thông trục chính vào khu sản xuất, nhưng chưa có đường giao thông nội đồng.
- Giao thông kết nối: Tỉnh lộ 261
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống thủy lợi tưới vùng đồi.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT: 0983.272.069
 
5. Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Phục Linh, huyện Đại Từ
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 100ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư, sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Do các hộ dân quản lý.
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường giao thông trục chính vào khu sản xuất, một số tuyến đường nhánh vẫn là đường đất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37
- Thủy lợi: nguồn nước tưới tiêu thuận lợi; Có một số tuyến kênh đã được xây dựng kiên cố hóa.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT: 0983.272.069
 
6. Dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: Diện tích 50ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Các hộ dân quản lý và canh tác (bao gồm đất đồi và đất ruộng).
- Hiện trạng giao thông: chủ yếu là đường đất; hiện thành phố đang giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông, hệ thống tưới tiêu vào khu vực dự án.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu thuận lợi.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Quang Tiến – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0912.999.567
 
7. Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Tích Lương
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Tổ 15, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Diện tích 4 ha
- 500 con gia súc/ngày
- Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Các hộ dân quản lý và canh tác (bao gồm đất đồi và đất ruộng).
- Hiện trạng giao thông: chủ yếu là đường đất; hiện thành phố đang giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
- Nước: Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Quang Tiến – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0912.999.567
 
8. Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Linh Sơn
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Diện tích 3 ha
- 30  tấn/ngày.
- Chế biến rau, hoa quả.
- Tổng mức dự kiến 150 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Các hộ dân quản lý và canh tác (bao gồm đất đồi và đất ruộng).
- Hiện trạng giao thông: chủ yếu là đường đất; hiện thành phố đang giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông.
- Giao thông kết nối: Đường quy hoạch của thành phố
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Quang Tiến – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0912.999.567
 
9. Dự án xây dựng vùng cây ăn quả tập trung ứng dụng công nghệ cao tại xã Phúc Thuận
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 371ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư (trồng, chăm sóc), thu mua, chế biến sản phẩm.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:​
- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ dân quản lý và canh tác.
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường giao thông trục chính vào khu sản xuất.
- Giao thông kết nối: Tỉnh lộ 261
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới; Chưa có hệ thống thủy lợi tưới vùng đồi
Địa chỉ liên hệ:
Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên; ĐT: 0982.729.264
 
10. Dự án Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Đông Cao, xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 42ha
-  Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất do dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường giao thông trục chính vào khu sản xuất, .
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống thủy lợi vùng đồi.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên; ĐT: 0982.729.264
 
11. Dự án đầu tư xây dựng cánh rừng mẫu lớn
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:​
- Quy mô dự án: 459ha
- Mời gọi đầu tư: Chuyển đổi phương thức và nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh rừng, tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất do dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: có 3 tuyến đường lâm nghiệp gồm: Tuyến Đăng Mò dài 5km; Khuôn Câm 1 dài 5km, Khuôn Câm 2 dài 3km,                                                                 
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C.
- Đất: Đất lâm nghiệp giao cho Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa quản lý.
- Cơ chế: Thông qua Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa để thực hiện dự án.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Ma Đình Đối - Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, ĐT:0912.446.571
 
12. Dự án hỗ trợ đầu tư sản xuất cây dược liệu tập trung
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Quy Kỳ, Tân Thịnh, Lam Vỹ, huyện Định Hóa.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 100ha
- Mời gọi đầu tư: Trồng rừng, trồng cây dược liệu dưới tán rừng trồng; thu mua, chế biến dược liệu.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:​
- Hiện trạng đất: Đất đã giao trồng rừng sản xuất cho các hộ dân.
- Giao thông hiện trạng: Có trục đường liên xóm đã được đổ bê tông với mặt đường rộng 3m.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C.
Địa chỉ liên hệ:​
Ông Ma Đình Đối - Chủ tịchUBND huyện Định Hóa, ĐT:0912.446.571
 
13. Dự án hỗ trợ đầu tư sản xuất chè tập trung, ứng dụng công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 150ha
- Mời gọi đầu tư: Sản xuất, chế biến chè an toàn, chất lượng cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý, trồng và thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: có trục đường liên xóm được đổ bê tông, với mặt đường rộng từ 3,5m ÷ 5m. Đường nội đồng giữa các đồi chè hiện là đường đất do nhân dân tự mở để phục vụ sản xuất.                                                             
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống thủy lợi vùng đồi.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, ĐT: 0913.003.245
 
14. Dự án hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất chè Tân Cương ứng dụng  công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu – thành phố Thái Nguyên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 500ha
- Mời gọi đầu tư:  Sản xuất, chế biến chè an toàn, chất lượng cao. Làm tiền đề hình thành khu du lịch sinh thái.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý, trồng và thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: Một số đường liên xóm được đổ bê tông từ 2m -2,5m. Đường nội đồng giữa các đồi chè hiện là đường đất.
- Giao thông kết nối: ĐT 267.
- Thủy lợi: Có hệ thống tưới tiêu đã được các hộ dân đầu tư ở quy mô nhỏ.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Quang Tiến – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0912.999.567
 
15. Dự án hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Phường Cải Đan, thành phố Sông Công
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 15ha
- Mời gọi đầu tư: Sản xuất rau an toàn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý.
- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông liên xóm, mặt đường rộng 4,5m.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3.
- Thủy lợi: Nguồn nước thuận lợi, lấy từ kênh Hồ Núi Cốc .
Địa chỉ liên hệ:
Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch UBND TP. Sông Công, ĐT: 0913.284.929
 
16. Dự án đầu tư sản xuất sản xuất chè tập trung, ứng dụng công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Tức Tranh - Huyện Phú Lương
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 110ha
- Mời gọi đầu tư: Sản xuất, chế biến chè an toàn, chất lượng cao. Làm tiền đề hình thành khu du lịch sinh thái.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý, trồng và thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông liên xóm mặt đường rộng 3,5m; đường nội đồng đường đất.
- Giao thông kết nối: Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Quốc lộ 3.
- Thủy lợi: Hệ thống tưới tiêu sử dụng nguồn nước từ nước khe suối.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Bình Công - Chủ tịch UBND huyện Phú Lương, ĐT: 0913.529.997
 
17. Dự án hỗ trợ đầu tư sản xuất cây Dược liệu tập trung
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Cúc Đường, Nghinh Tường - Huyện Võ Nhai
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 33ha
- Mời gọi đầu tư:  Sản xuất nguyên liệu sản xuất, chế biến dược phẩm.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý, hiện có HTX, THT và doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dược liệu.
- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông liên xóm, mặt đường 3m, đường nội đồng là đường đất.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, ĐT: 0982.294.111
 
18. Dự án hỗ trợ đầu tư sản xuất cây ăn quả tập trung
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã La Hiên, huyện Võ Nhai
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 110ha
- Mời gọi đầu tư:  Phát triển cây ăn quả theo mô hình công nghệ cao phục vụ  nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý, trồng và thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông liên xóm, mặt đường 3m, đường nội đồng là đường đất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B.
- Thủy lợi: Hệ thống tưới tiêu sử dụng nguồn nước giếng khoan và dùng bể chứa trữ nước.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, ĐT: 0982.294.111
 
19. Dự án sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Thị trấn Hùng Sơn, xã Bình Thuận - Huyện Đại Từ
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô dự án: 55ha
- Mời gọi đầu tư: Sản xuất rau an toàn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất do các HTX, THT, hộ nông dân sản xuất rau, màu.
- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông liên xóm, mặt đường 3,5 m, đường nội đồng là đường đất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Hệ thống tưới tiêu sử dụng nguồn nước từ suối và sông Cầu.
Địa chỉ liên hệ:
Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT: 0983.272.069
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này