Truy cập nội dung luôn

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực Giao thông - Đô thị

 

1. Dự án cải tạo nâng cấp đường 266
- Vị trí, địa điểm đầu tư Đoạn từ ngã tư thành phố Sông Công đến ngã tư xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư

- Chiều dài: 5km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 550 tỷ đồng.
- Hình thức: Đầu tư mở rộng theo hình thức PPP - BT

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đang đền bù giải phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m
- Dự kiến quy mô đầu tư: Nền đường rộng 42m, mặt rộng 21m, dải phân cách giữa 3 m, vỉa hè 18m
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Tạ Văn Thuyết -  PGĐ Sở Giao thông vận tải, ĐT:0912.024.782
 
2. Dự án cải tạo nâng cấp đường 261
- Vị trí, địa điểm đầu tư : Huyện Đại Từ đi Ba Hàng, thị xã Phổ Yên
 Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư
- Chiều dài: 50km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.300 tỷ đồng
- Hình thức: PPP -BT
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đất chưa giải phóng mặt bằng 
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m.
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III; nền đường rộng 12m, mặt đường thảm nhựa bê tông rộng 8m (cả gia cố lề)
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Tạ Văn Thuyết - PGĐ Sở Giao thông vận tải, ĐT:0912.024.782
 
3. Dự án cải tạo nâng cấp đường 262
- Vị trí, địa điểm đầu tư:Từ ngã ba dốc Lim, thành phố Thái Nguyên đến đường Cách mạng tháng 10, thành phố Sông Công.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư
- Chiều dài: 11,23km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 280 tỷ đồng.
- Hình thức: PPP - BT
 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đất chưa giải phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.
- Quy mô dự kiến đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III, Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (cả gia cố lề)
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Tạ Văn Thuyết - PGĐ Sở Giao thông vận tải, ĐT:0912.024.782
 
4. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai I
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Ngã ba Bờ Đậu ---> sông Cầu ---> Quốc lộ 1B --->Linh Nham -Chiều dài: 28km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 700 tỷ đồng.
- Hình thức: PPP - BT
 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, chưa giải phóng mặt bằng
- Hiện trạng đường: Đường giao thông nông thôn
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III; nền đường rộng 12m, mặt đường thảm nhựa bê tông rộng 5,5m
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Tạ Văn Thuyết - PGĐ Sở Giao thông vận tải, ĐT:0912.024.782
 
5. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai V Hà Nội
- Vị trí, địa điểm đầu tư: đoạn nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đoạn đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai Km 53+100 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tới đỉnh đèo Nhe của thị xã Phổ Yên.
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư
- Chiều dài: 17km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 875 tỷ đồng
- Hình thức: PPP - BT
 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, chưa đền bù giải phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp II; nền đường rộng 22m.
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Tạ Văn Thuyết - PGĐ Sở Giao thông vận tải, ĐT:0912.024.782
 
6. Dự án đầu tư xây dựng đường liên huyện Đại Từ - Phú Lương
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Từ xã Yên Lãng - huyện Đại Từ đến thị trấn Đu - huyện Phú Lương - Chiều dài: 24km
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 2000 tỷ đồng
- Hình thức: PPP - BT
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đất chưa giải phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.
- Quy mô dự kiến đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III, Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (cả gia cố lề)
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT:0983.272.069
 
7. Dự án đường 47 m kéo dài
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Từ nút giao Yên Bình đến xã Thuận Thành - thị xã Phổ Yên qua các xã Tân Hương, Tân Phú, Đông Cao
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Chiều dài: 10km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 600 tỷ đồng
- Hình thức: PPP - BT
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng: đất dân cư xen kẹp đất nông nghiệp
- Tuyến đường xây dựng mới
- Quy mô dự kiến đầu tư: đạt tiêu chuẩn đường cấp II, mặt cắt rộng 47m
- Điện: Sử dụng trạm điện 110KV
- Nước: Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, ĐT:0982.729.264
 
8. Dự án Khu đô thị chức năng đầu cầu cứng Sông Công
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 24,9ha
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 298,8 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500; Đất lúa 12,3ha; Đất thổ cư 0,26ha; Đất khác 12,3ha
- Điện: Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu
- Nước: Có hệ thống nước sạch của địa phương
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch UBND TP. Sông Công, ĐT:0913.284.929
 
9. Dự án Khu đô thị dọc Sông Công
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Phường Thắng Lợi, Mỏ Chè, Lương Châu – thành phố Sông Công
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 90,8ha
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.089,6 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng đất: Đất lúa 15,7ha; Đất thổ cư 14,75ha; Đất khác 60,35ha
- Điện: Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu
- Nước: Có hệ thống nước sạch của địa phương
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch UBND TP. Sông Công, ĐT:0913.284.929
 
10. Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích KCN Sông Công II
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Phường Lương Sơn và Xã Tân Quang, thành phố Sông Công
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 46,74ha
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 560,88 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500; Đất lúa 15,7ha; Đất thổ cư 11,6ha; Đất khác 19,4ha
- Điện: Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch UBND TP. Sông Công, ĐT:0913.284.929
 
11. Khu dân cư xã Cù Vân huyện Đại Từ
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Xã Cù Vân – huyện Đại Từ
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Quy mô, diện tích: 30ha
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 300 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng: Đã có quy hoạch chung; Đất ở, đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm
- Điện: Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu
- Nước: Có hệ thống nước sạch của địa phương
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, ĐT:0983.272.069
 
12. Ngầm hóa hệ thống điện, đường ống hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện cây xanh, vỉa hè, mặt đường các đường phố chính
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Các đường, phố chính của thành phố Thái Nguyên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Chiều dài: 30km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 500 tỷ đồng
- Hình thức: PPP - BT
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Đường ống cấp nước chôn trực tiếp trên hành lang vỉa hè; một phần tuyến dây cáp quang và điện đã được hạ ngầm (tỷ lệ hạ ngầm rất nhỏ). 
- Phần lớn đường dây cáp quang, đường điện hạ thế đi nổi trên cột điện lực không được căng treo, bó buộc gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn.
- Vỉa hè lát bằng gạch blog tự chèn đã xuống cấp, mặt đường đã thảm từ lâu, chắp vá gây mất mỹ quan đô thị. Cây xanh thiếu, không đồng bộ.
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0912.999.567
 
13. Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho khu vực phía Bắc thành phố và khu vực phía Đông Sông Cầu
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Các phường xã Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Chùa Hang - Công suất 10.000m3/ngày đêm, phục vụ khoảng 150.000 người dân
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Hình thức: PPP – BT
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 400 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Chưa có nhà máy và hệ thống đường ống dẫn nước thải cho khu vực phía Bắc và phía Đông.
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT:0912.999.567
 
14. Đầu tư hệ thống bãi đỗ xe tĩnh khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng mức đầu tư: 250 tỷ đồng
- Bố trí 02 bãi đỗ xe tại khu vực trung tâm TP, diện tích từ 3000 - 5000m2/bãi, xây dựng cao tầng, đáp ứng chỗ đỗ cho 900-1000 xe ô tô và các bãi đỗ xe nhỏ lẻ khác
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng khu vực đầu tư phù hợp với quy hoạch, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng.
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT:0912.999.567
 
15. Dự án Khu chung cư phường Trung Thành (thay thế 3 dãy nhà 5 tầng đã xuống cấp)
- Vị trí, địa điểm đầu tư: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên - Quy mô, diện tích: 5ha
Quy mô (Công suất diện tích) lĩnh vực mời gọi đầu tư:
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 800 tỷ đồng
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
- Hiện trạng: Là khu chung cư 3 dãy nhà 5 tầng cũ đã xuống cấp.
- Giao thông: Kết nối với đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Phố Hương
- Điện: 22KV, 110 KV
- Nước: Nguồn cấp nước của Công ty CP nước sạch Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ:
- Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT:0912.999.567
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này