Truy cập nội dung luôn

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực Y tế - Giáo dục

I

Lĩnh vực Y tế - Giáo dục (04 dự án)

1

Dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

- Quy mô, diện tích: 4ha

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 150 tỷ đồng

- Hiện trạng: Đất nông nghiệp

- Giao thông: Giáp đường Tố Hữu

- Điện: 220V, 110KV

- Nước: Nguồn cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0904.000.899

2

Dự án Bệnh viện chuyên khoa tư nhân điều dưỡng và phục hồi chức năng

Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh TN

- Quy mô dự án: 12,5 ha

- Tổng mức đầu tư: 2.500  tỷ đồng     

Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên và báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0904.000.899

3

Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao Quyết Thắng

Xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên

- Quy mô diện tích 5 ha

- Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng

- Đảm bảo 45 lớp học, 1.300 học sinh

- Hiện trạng: Đất nông nghiệp xen kẹp, đất đồi

- Giao thông: Giáp đường Tố Hữu

- Điện: 220V, 110KV

 

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0904.000.899

4

Trung tâm trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống

Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên

- Quy mô diện tích 6 ha

- Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng

 

- Hiện trạng: đất có quy hoạch chung; đất dân cư xen kẹp đất nông nghiệp, lâm nghiệp

- Điện: 22KV, 35KV

- Giao thông: Kết nối đường quy hoạch

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ĐT: 0904.000.899

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này