Truy cập nội dung luôn

Địa bàn ưu đãi đầu tư

22-05-2018 16:38

Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:

 - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Các huyện Võ Nhai, Định Hóa.
 - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gồm: Thị xã  Phổ Yên, các huyện Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ.

Theo Phụ lục II, Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này