Truy cập nội dung luôn

​Ưu đãi về thuế

22-05-2018 14:39

Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 (áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới)

a) Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn ưu đãi (năm) Mức thuế suất Phạm vi và đối tượng áp dụng
Suốt thời gian hoạt động (không quá 50 năm) 10% - Dự án đầu tư lĩnh vực xã hội hóa, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp;
- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch,…
15 10% - Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa;
- Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.
10 17% - Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn các huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Thị xã  Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ;
- Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống
Hết thời hạn ưu đãi 20% -

 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế (năm) Giảm Phạm vi và đối tượng áp dụng
  Mức giảm Thời hạn (năm)  
04 50% 09 - Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa, Khu công nghệ cao;
- Dự án lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại huyện có điều kiện khó khăn: Thị xã Phổ Yên, các huyện Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ
04 50% 05 Dự án lĩnh vực xã hội hoá đầu tư  tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
02 50% 04 - Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
- Thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp;
- Dự án đầ tư lĩnh vực sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống,…

 

c) Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu
     Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất (theo quy định tại khoản 6, khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu).

d) Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân:
     Giảm 50 % thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế (Khoản 5, Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP).

 

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái NguyênỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này