Truy cập nội dung luôn

Ưu đãi về đất

22-05-2018 15:00

Theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và  Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dây nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
     Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

b) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian xây dựng cơ bản

Tiền thuê đất Phạm vi và đối tượng áp dụng
Miễn (suốt thời gian hoạt động) - Dự án xã hội hóa sử dụng đất tại nông thôn.
- Dự án lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Dự án lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương và huyện Đồng Hỷ
- Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.
- Đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ, trồng rừng lấn biển.
- Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe  
Miễn (theo vòng đời dự án, 30 năm) Dự án xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp đầu tư tại đô thị gồm: thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên
Miễn (theo vòng đời dự án, không quá 20 năm) Dự án xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp đầu tư tại các phường thuộc thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên
Miễn 15 năm - Dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
Miễn 11 năm - Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. 
- Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Miễn 07 năm Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình
Miễn 03 năm - Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái NguyênỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này