Truy cập nội dung luôn

Lĩnh vực công nghiệp

21-05-2018

- Khu công nghiệp: Thái Nguyên có 06 khu công nghiệp, với tổng diện tích 1.420ha, trong đó đã có 05 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và có các nhà đầu tư;

Lĩnh vực nông nghiệp

21-05-2018

Đầu tư vào chế biến chè chất lượng cao cho xuất khẩu tại các vùng nguyên liệu chè tập trung: Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên là ưu tiên số 1 của tỉnh cùng với định hướng phát triển vùng thâm canh chè gắn với chế biến, tiêu thụ và du lịch sinh thái vùng chè.

Lĩnh vực hạ tầng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng

21-05-2018

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 18/11/2016:

Lĩnh vực phát triển đô thị

21-05-2018

Khu đô thị phía tây thành phố Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch 1/2000, với tổng diện tích 1.500 ha, đây là đô thị động lực nối liền thành phố Thái Nguyên với Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này