Truy cập nội dung luôn
Số thứ tự Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện
2 Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và xã hội
5 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Sở Xây dựng
6 Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án ngoài khu công nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án ngoài khu công nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Thủ tục Chuyển mục đích đất Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Thủ tục Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân Ban quản lý các khu công nghiệp
12 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Thủ tục giao đất, cho thuê đất Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500 Cảnh sát PCCC
17 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng Cảnh sát PCCC
18 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở Cảnh sát PCCC
19 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công Cảnh sát PCCC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này