Truy cập nội dung luôn
Số thứ tự Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đồ án quy hoạch chi tiết đô thị
2 Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
4 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
5 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
6 Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án ngoài khu công nghiệp
7 Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án ngoài khu công nghiệp
8 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp.
9 Thủ tục Chuyển mục đích đất
10 Thủ tục Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
11 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
12 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần
13 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên
14 Thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
15 Thủ tục giao đất, cho thuê đất
16 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500
17 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng
18 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở
19 Thủ tục Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này