Truy cập nội dung luôn

​Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

23-07-2021

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (thay thế Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ). Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc diện quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở, bao gồm: việc kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư, việc lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; yêu cầu về quy hoạch đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người được tái định cư; quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc di dời, phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và một số cơ chế trong việc thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

20-07-2021

Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

​Lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư

20-07-2021

Theo Quyết định 1242/QĐ-TTg của Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ được thành lập để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư tại các Bộ, ngành, và địa phương.

​Lãnh đạo tỉnh làm việc với các đơn vị về công tác quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

17-07-2021

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cùng dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và đơn vị liên danh tư vấn.

​Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG

17-07-2021

Chiều 15/7, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn BRG về việc đề xuất thực hiện một số dự án tại TP. Thái Nguyên và TX. Phổ Yên. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025: 13 lĩnh vực do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động

14-07-2021

Theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025; sẽ có 13 lĩnh vực do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động

Tỉnh Thái Nguyên ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14-07-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nội dung “Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội;

​Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước

07-07-2021

Sáng ngày 6/7, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và các phương hướng giải pháp nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

​Quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

07-07-2021

Đó chính là một trong các nội dung của Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Lại một lần nữa cho thấy quyết tâm cùng sự kiên định của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường.

​Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

04-07-2021

Ngày 02/7, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của cụm công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì Hội nghị có Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh.

Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giản ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

02-07-2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình KTXH những tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

​Thái Nguyên tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính

29-06-2021

Ngày 24/6, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan. Theo đó Thái Nguyên đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính so với năm 2019.

Tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021-2025

23-06-2021

Tỉnh Thái Nguyên xác định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng. Tỉnh luôn đẩy mạnh, tăng cường công tác đối ngoại Đảng và hoạt động ngoại giao chính quyền thông qua các hoạt động trao đổi đoàn; thiết lập và triển khai quan hệ hữu nghị với các địa phương, tổ chức nước ngoài qua việc ký kết thực hiện các thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế… Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác quốc tế với nhiều cơ quan, địa phương, tổ chức nước ngoài.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2021

23-06-2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện nhiệm vụ kép “vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh” nên các hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2021 về cơ bản vẫn được đảm bảo và đạt được một số kết quả nhất định, hạn chế mức thấp nhất tác động của dịch bệnh (Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 5,8%, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ, bằng 51,6% kế hoạch cả năm; đã có 385 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 3.314 tỷ đồng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 01 bậc so với năm 2019; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI năm 2020 xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 36 bậc so với năm 2019).

​Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2

22-06-2021

Vừa qua thành phố Sông Công tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2. Tại Hội nghị, Trung tâm kỹ thuật hạ tầng và khảo sát kiểm định chất lượng thuộc Viện kiến trúc quốc gia, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đã trình bày Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2 với tổng diện tích đất lập quy hoạch phân khu sử dụng khoảng trên 300 ha thuộc địa phận xã Tân Quang và xã Bá Xuyên. Đồ án quy hoạch phân khu nêu rõ phạm vi, ranh giới cụ thể. Trong đó quy hoạch rõ diện tích đất phục vụ cho phát triển công nghiệp, đất giao thông, diện tích đất cay xanh mặt nước, đất ở, đất thương mại...

​Lãnh đạo tỉnh làm việc với thành phố Sông Công về quy hoạch Hồ Ghềnh chè

15-06-2021

Ngày 11/6, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với thành phố Sông Công để nghe báo cáo Đồ án quy hoạch Dự án khu chức năng Hồ Ghềnh Chè - xã Bình Sơn, TP Sông Công. Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo thành phố Sông Công và các cơ quan liên quan.

​Lễ mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

09-06-2021

Ngày 7/6, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình có diện tích 200ha, nằm trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên và xã Nga My, huyện Phú Bình, bao gồm 2 phân khu: Phân khu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khu Công nghệ thông tin tập trung; phân khu cung cấp dịch vụ cho Khu Công nghệ thông tin tập trung. Với tổng chi phí gần 3000 tỷ đồng, bao gồm chi phí thực hiện dự án là trên 1.600 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là trên 1.312 tỷ đồng.

​Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế

04-06-2021

Ngày 02/6, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế; Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương. Về phía công ty có Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT công ty.

​Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp chiến lược định hướng phát triển dược liệu tỉnh Thái Nguyên

04-06-2021

Ngày 2/6/2021, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về tình hình, định hướng, các giải pháp phát triển các cây dược liệu tại tỉnh; Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, điều kiện phù hợp để trồng và sản xuất, nâng cao giá trị cây dược liệu.

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp

03-06-2021

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển nổi bật, đạt được nhiều thành tích. Sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được một số sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Thái Nguyên xác định rõ 9 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tỉnh (UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019) gồm: Chè, lúa gạo, rau quả, thịt lợn, thịt gà và trứng gà, cá nước ngọt, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cây quế, cây dược liệu. Trong đó, cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của Tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này